ePUB زمستان ۶۲ PDF/EPUB · à 12th century.co

❮Download❯ ➹ زمستان ۶۲ ➾ Author اسماعیل فصیح – 12th-century.co ديوانگی محض است، ولی با من می‌آيد آبادان برای كسی كه تازه شش روز است از ناراحتی قلب و ريه و سه شب در «سی‌سی‌يوديوانگی محض است، ولی با من می‌آيد آبادان برای كسی كه تازه شش روز است از ناراحتی قلب و ريه و سه شب در «سی‌سی‌يو» بلند شده، اين پرواز سقوط آزاد با.

زيرشلواری است از سفينه‌ی فضايی اقبال اما می‌خواهد بيايد و من نمی‌توانم منصرفش كنم؛ و می‌آيد يكی لابد از اين جهت كه يك فرار و سرگرمی از عبوسی ?.

زمستان pdf ۶۲ kindle زمستان ۶۲ PDFزيرشلواری است از سفينه‌ی فضايی اقبال اما می‌خواهد بيايد و من نمی‌توانم منصرفش كنم؛ و می‌آيد يكی لابد از اين جهت كه يك فرار و سرگرمی از عبوسی ?.

10 thoughts on “زمستان ۶۲

 1. Amin Amin says:

  ePUB زمستان ۶۲ PDF/EPUB · à 12th century.co زمستان pdf, ۶۲ kindle, زمستان ۶۲ PDFانتظارم از اسماعیل فصیحی که در نسل پیش شهره داستان نویسی بود، بسیار بیشتر از این مواجهه بود کشش ابتدایی داستان از آن رو بود که انگار روایت انسان‌هایی فراموش شده در روایت رسمی از جنگ است انسان‌هایی که با دیدگاههای متفاوت، اما مانند تمام انسان‌های مشهور و شهدای جنگ، در همان شرایط و لابلای همان دشواری ها زندگی کردند اما چون زندگی‌و ایدئولوژی‌شان عمود بر وضعیت پوسترها و شعارها بود، انگار هیچ‌وقت نبوده انداما جلوتر که رفتیم، انگ


 2. Astiazh Astiazh says:

  ePUB زمستان ۶۲ PDF/EPUB · à 12th century.co زمستان pdf, ۶۲ kindle, زمستان ۶۲ PDFروزی که برای اولین بار از احمد محمود کتاب خوندم فکر نمی کردم هیچ کس دیگه ای بتونه اینقدر خوب روایتگرشهر اه


 3. Ahmad Sharabiani Ahmad Sharabiani says:

  ePUB زمستان ۶۲ PDF/EPUB · à 12th century.co زمستان pdf, ۶۲ kindle, زمستان ۶۲ PDFعنوان زمستان 62؛ نویسنده اسماعیل فصیح؛ مشخصات نشر تهران، نشر نو، 1366، در 396 ص، موضوع داستانهای ایرانی قرن 20 م؛ نشر نخست «زمستان 62»، در سال 1366 شمسی بوده و پس از آن بارها چاپ شده، ترجمه و نشر به آلمانی 198


 4. mohsen pourramezani mohsen pourramezani says:

  ePUB زمستان ۶۲ PDF/EPUB · à 12th century.co زمستان pdf, ۶۲ kindle, زمستان ۶۲ PDF«جلال آریان» استادیار بازنشسته‌ی شرکت نفت است که برای پیدا کردنِ ادریسِ آل مطرود پسرِ کارگرش با ماشین راهی خوزستان می‌شود از طرفِ شرکت نفت دکترِ جوانی به اسم منصور فرجام همراهش می‌شود تازه از امریکا آمده و قرار است یک مرکز کامپیوتر توی شرکتِ نفت خوزستان راه بیندازد پیدا کردن ادریس در شرایطی که همه جا پر از مجروح است و اسم نشانی ازش ثبت نشده کار چندان آسانی به نظر نمی‌رسد و همین‌


 5. Saleh Rostami Saleh Rostami says:

  ePUB زمستان ۶۲ PDF/EPUB · à 12th century.co زمستان pdf, ۶۲ kindle, زمستان ۶۲ PDFبعضی کتاب ها هستند که شخصیت هایش کنارت هستند نویسنده تو را می برد درست سر صحنه ها، درست سر موقعیت ها و دیالوگ ها این رما


 6. Reza Reza says:

  ePUB زمستان ۶۲ PDF/EPUB · à 12th century.co زمستان pdf, ۶۲ kindle, زمستان ۶۲ PDFکتاب خیلی خوبی بود دوستش داشتم طدری که دوبار پشت هم خوندمش کیف کردم از خوندنش از کنایه هاش از حرفاش از داستاتش از ایرانی بودن اتفاق ها و ملموس تر بودنشون یه مدته بدجور دارم ایرانی میخونم چون خبلی بهم میچسبه و معلوم ام نیست کی سراغ خارجی ها برم چون خیلی کتاب خوب نخونده ایرانی خوب دارماما این کتاب د


 7. Maryam Shahriari Maryam Shahriari says:

  ePUB زمستان ۶۲ PDF/EPUB · à 12th century.co زمستان pdf, ۶۲ kindle, زمستان ۶۲ PDFكتابي بود كه يه مدت چاپ نمي شد خيلي دنبالش گشتم تا بالاخره تجديد چاپ شد من از نثر فصح خوشم مياد مخصوصا اين كتاب از كتاب هاي دوست داشتني واسه منه


 8. Yashar Yashar says:

  ePUB زمستان ۶۲ PDF/EPUB · à 12th century.co زمستان pdf, ۶۲ kindle, زمستان ۶۲ PDFاز معدود رمانهايي بود كه من خوندم و مستقيما با موضوع جنگ در ارتباط بود با توجه به زمان چاپش در سال ١٣٦٦ و لحن انتقادي اش نسبت به جنگ و دستگاه بروكراسي مملكت در اوايل انقلاب و اوضاع بلب


 9. giso0 giso0 says:

  ePUB زمستان ۶۲ PDF/EPUB · à 12th century.co زمستان pdf, ۶۲ kindle, زمستان ۶۲ PDFسال ها پیش، در یکی از مجله های مدرسه، خاطره ی یک معلم از اوایل انقلاب چاپ شده بود از این قرار که دانش آموزی دیکته تصحیح شده ش رو می بینه و عصبانی و شاکی میاد به معلم میگه ما انقلاب نکردیم که باز هم تو بیای واسه یه دندونه کم و زیاد ازمون نمره کم کنیاین کتاب، در کنار مسائل مربوط به جنگ، حاوی مصادیق متعددی از حکومت دین


 10. Mozhdeh Ariannezhad Mozhdeh Ariannezhad says:

  ePUB زمستان ۶۲ PDF/EPUB · à 12th century.co زمستان pdf, ۶۲ kindle, زمستان ۶۲ PDFبرای کسی که متولد دهه‌ی هفتاده و تنها روایتی که از جنگ دیده و شنیده، فقط از صدا و سیما یا روزهای مدرسه بوده، این کتاب بدون شک جذابه برای من که بودصرف نظر از نگاه منصفانه‌ی فصیح به برخوردهای مختلفی که آدم‌ها ‌اون سال‌ها با جنگ داشتند، و صرف نظر از فضای جهنم‌گونه‌ی خوزستان که بسیار خوب تصویرش می‌کنه، یه نکته‌ای که نظر من رو جلب کرد چیزهاییه که از اون دورا


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *